Reprogrammed "bank up" switch to another function?

Can’t the up arrow switch be reprogrammed to another function?

Not currently. Vote here.

I would like, for example, if on/off gain could be programmed to this footswitch in the sense of use as a volume increase, e.g. +3 dB. I use a MIDI footswitch to switch patches on the NQC, I have the NQC itself in SCENE mode, and I would like to use the two EXP pedals to control the parameters in the effects. But I would also like a function to adjust the volume if necessary, for example on the Bank up button. :slight_smile:


Mne by sa páčilo napríklad, keby sa na tento footswitch dalo naprogramovať on/off gain v zmysle použitia ako zvýšenie hlasitosti, napr. +3 dB. K prepínaniu patchov na NQC používam MIDI footswitch, samotný NQC mám v režime SCENE a dva EXP pedale by som chcel použiť na riadenie parametrov v efektioch. No za zišla by sa mi taká funkcia na zvášenie hlasitosti v prípade potreby, napríklad aj na tom tlačidle Bank up. :slight_smile: